İlçemiz Kümbet Mahallesi 2-12 Pafta 1124 Parsele ait 1/1000 Ölçekli İlave Tadilat Uygulama İmar Planı İle İlgili 02/05/2018 Tarih ve 27 Sayılı Meclis Kararı İlanı.


Başa Dön