Ömer YILMAZ

Mali Hizmetler Müdürü

1970 yılında İnönü’de doğdu.

1988 yılında Eskişehir Ticaret Lisesinden mezun oldu.

1993 yılında İnönü Belediyesi’nde İşletme Saymanı olarak göreve başladı.

1999 yılından beri Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

 

ÇALIŞANLARI:

Ömer YILMAZ

Mali Hizmetler Müdürü

İmren KARAKÖSE

Teknisyen

Tanju ÇETİNER

Tahsildar

Mustafa ÇETİN

Emlak Memuru

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

a) Bütçe ve kesin hesap birimi: İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren yılı bütçe çalışmasını organize ederek bütçe ve kesin hesabı ile taşınır mal kesin hesabını  hazırlamak.

b) Emlak birimi: Belediye vergi gelirleri ile ilgili işlemleri yapmak.

c) Muhasebe birimi: Her türlü mali işlemleri yapmak muhasebe kayıtlarını tutmak.

ç) İcra birimi: İcra takibini gerektiren belediye gelirleri ile ilgili işlemlerini yapmak.

d) Tahakkuk birimi: Gelir tahakkuk işlemlerini yapmak.

e) Tahsilât birimi: Vezne tahsilât işlemlerini yapmak.

f) Taşınır ve taşınmaz mal işlemleri birimi: Taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını konsolide etmek, taşınır kesin hesabı işlemlerini yapmak.

g) Tebligat birimi: 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılması gereken her türlü tebligat işlemlerini yapmak.Başa Dön