İbrahim CANER

1971 yılında Eskişehir’in İnönü İlçesi’nde doğdu. İlkokulu o zaman ki adıyla İnönü Merkez İlkokulu’nda, Ortaokulu İnönü Lisesinde, Liseyi ise İnönü Endüstri Meslek Lisesinde 1988 yılında tamamladı. 1991 – 1993 yılları arası askerlik görevini Hakkari – Şemdinli İlçesinde tamamlayarak 1993 yılı Mart ayında İnönü Belediyesi’nde Asil Memur olarak göreve başladı. Belediyenin çeşitli kademelerinde 1993 – 1995 yılları arasında çalışıp 1995 yılında halen yürütmekte olduğu Personel Şefi görevine getirildi. Halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

ÇALIŞANLARI:

İbrahim CANER

Personel Şefi

Hatice ÇAKIR

Büro Görevlisi

 

Müdürlüğün Görev,Yetki ve sorumluluklar

 

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,5216 sayılı sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,4857 sayılı iş kanunu,5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu,2829 sayılı Sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerinin birleştirilmesi hakkında kanun,2803 Sayılı Öğle Dinlenmesi kanunu,2821 sayılı Sendikalar Kanunu,4817 sayılı yabancıların çalışma izni hakkında kanun,2822 sayılı Toplu iş sözleşmesi Grev ve lokavt kanunu,2448 sayılı işçilere toplu iş sözleşmeleri ile verilecek ikramiyeler hakkında kanun,4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu,506 sayılı Sosyal sigortalar kanunu,1774 sayılı kimlik bildirme kanunu,4483 sayılı Memurlar ve Diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun,2908 sayılı dernekler kanunu,4904 sayılı Türkiye iş kurumu kanunu,4947 sayılı Sosyal güvenlik kurumu teşkilatı hakkında kanun,7126 sayılı sivil savunma kanunu,2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkında kanun,5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun,588 sayılı konut edindirme yardım hesaplarının tavsiyesine dair kanun hükmünde kararname,4853 sayılı çalışanların tasarruflarının teşvik hesabının tavsiyesi ve bu hesapta yapılacak ödemelere dair kanun,4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanunu,3628 sayılı Mal bildiriminde bulunulması,Rüşvet ve Yolsuzluklarla mücadele kanununun ilgili maddeleri ile,Tüzük,Yönetmelik ve genelge değişikliklerini düzenli olarak arşivlemek ve personele duyurmak.

 b)Belediyemizde çalışan memur ve işçi tüm personelin atanma,derece terfi,kademe terfi,emeklilik,disiplin ve taltif gibi özlük işlemlerini yürütmek.

 c)Belediyede çalışan memurlar ve işçilerin kadro ihdası ile iptal işlemlerini düzenlemek

 d)Geçici işçi vize işlemlerini sağlamak

 e)Memur ve işçi personelin yıllık mazeret izinlerinin kullandırılması ve takibi işlemlerini yapmak.

 f)Memur mal beyannamelerini kanun ve yönetmeliklere uygun olarak muhafaza etmek.

 g)Belediye Personelinin işe gidiş gelişleri ile mesai saatlerini belirlemek ve işe devamlarını denetlemek.

 h)Belediye personelinin hizmet içi eğitim planını yapmak ve uygulama

 ı)Dolu ve Boş Kadro değişikliğini yapmak

 

 

 Başa Dön