• 05.04.2021

BELEDİYEMİZ İMAR PLANLARI İLANI

İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 433 ada1,2 ve 3 parselinde kayıtlı taşınmazlar ile Çarşı Mahallesi tapunun 245 ada 3 parselinde kayıtlı taşınmazı kapsayan 1\5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak lüzum ve ihtiyaç üzerine Kültürel Tesis Alanı ve Park Alanı olarak hazırlanan 1\1000 ölçekli uygulama imar planı Belediye Meclisimizin 05.02.2021 tarih ve 16 sayılı kararı ile onaylanmış, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilmiş (onaylanmış) olup, söz konusu planlar meclis kararları ve plan açıklama raporu 05.04.2021 tarihinde Belediyemize ilanı asılmış, ayrıca belediye başkanlığımıza ait web sitemizde haberler kısmında yayınlanmış olup, 1 ay süre ile ilan panosunda kalacaktır.


Haber Görselleri