• 12.10.2022

İLAN İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda miktarları ve mevkisi yazılı bulunan tarlalar 1 yıl (2023 yılı ekim sezonu için) süre ile kiraya verilmek üzere 01/11/2022 ve 03/11/2022 tarihlerinde aşağıdaki listede belirtildiği şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.


İlan Görselleri