Evlenme İşlemleri İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

1. Evlenecek olanlardan en az birisinin belediyemiz sınırlarında ikamet etme zorunluluğu vardır.
2. Evlenme beyannamesi 1 adet fotoğraflı olacak eğer evlenme izni alacaklarsa 2 adet fotoğraflı olacak imzalar atılmayacaktır.
3. Evlenme ehliyet Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)
4. Nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri
5. Resmi sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu,
6. Tüm bu belgelere yapıştırılanlar haricinde 2 şer adet vesikalık fotoğraf
7. Yabancı uyruklular için pasaport, kimlik ve bekarlık belgesi vs.
8. Evlenme cüzdan ücretinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı,
9. Yukarıda belirtilen belgeler silik yada kazınmış olmadan daktilo veya pilot kalem ile doldurulduktan sonra evraklar ile birlikte müracat edilecek ve evlenme akitleri için gün alınacaktır.
10. Evlenme esnasında 2 şahit getirilecektir. (Şahitlerin T.C nolu nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.Reşit ve evlenecek olan kişileri tanıyor olmaları gerekmektedir.)


Çiftlerimize Bir Ömür Mutluluk Dileriz.


Evlendirme Memurluğunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

- Kendilerine ilgili makamlarca evlendirme yetki ve görevi verilen evlendirme memurluğunun, birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek,
- Mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlamak,
- Evlenme akdini yapmak,
- Aile cüzdanı düzenleyip vermek,
- Evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak,
- Evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza etmek,
- Denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolaylığı göstererek ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmakla görevlidirler.
- Evlendirme memurları bu görevlerinden dolayı nüfus müdürlerine karşı sorumludurlar.
- Belediye personeli arasından görevlendirilen evlendirme memurlarının belediye başkanına karşı olan sorumlulukları saklıdır.