• 23.11.2021

İHALE İLANI

İLAN İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda miktarları ve mevkisi yazılı bulunan tarlalar 1 yıl (2021-2022 dönemi) süre ile kiraya verilmek üzere 23/11/2021 ve 25/11/2021 tarihlerinde aşağıdaki listede belirtildiği şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.