• 23.11.2021

İHALE İLANI 31/12/2023

İLAN İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresi yazılı bulunan taşınmazın 31/12/2023 tarihine kadar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.