• 27.04.2022

İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresi yazılı bulunan taşınmazın 31/12/2023 tarihine kadar (19 ay) kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.


İlan Görselleri