• 02.06.2022

İLAN İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresi yazılı bulunan taşınmaz 4 ay süre ile kiraya verilmek üzere 16/06/2022 tarihinde aşağıdaki listede belirtildiği şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.


İlan Görselleri