• 23.10.2023

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT TARLA İLANLARI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda miktarları ve mevkisi yazılı bulunan tarlalar 1 yıl (2024 yılı ekim sezonu için) süre ile kiraya verilmek üzere 07/11/2023 ve 09/11/2023 tarihlerinde aşağıdaki listede belirtildiği şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.


İlan Görselleri