• 28.11.2023

İ L A N İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresi bulunan İşyeri ve Meskenler 1 (Bir) yıl (01.01.2024 - 31.12.2024) süre ile kiraya verilmek üzere 14.12.2023 tarihinde aşağıdaki listede belirtildiği şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.


İlan Görselleri