• 08.12.2023

İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda miktarları ve mevkisi yazılı bulunan tarlalar 1 (Bir) yıl (2024 yılı ekim sezonu için) süre ile kiraya verilmek üzere 28/12/2023 tarihinde aşağıdaki listede belirtildiği şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.Açık arttırma işi 21/12/2023 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00'da başlamak üzere 2' şer dakikalık aralar ile aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi Belediyemiz Encümen huzurunda ve encümen toplantı salonunda yapılacaktır.


İlan Görselleri