• 12.02.2024

İLAN İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresi bulunan İşyerleri 10 (On) Ay (31.12.2024 tarihine kadar) süre ile kiraya verilmek üzere 29.02.2024 tarihinde aşağıdaki listede belirtildiği şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.


İlan Görselleri