• 30.06.2024

İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresi bulunan arsalar 3 Yıl (36 Ay) (01.07.2024-30.06.2027) süre ile kiraya verilmek üzere 04.06.2024 tarihinde aşağıdaki listede belirtildiği şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.


İlan Görselleri