• 22.05.2024

İlan İnönü Belediye Başkanlığı'ndan

Mülkiyeti Belediyemize ait Yenice Mahalle Havuzyolu Caddesi 293 ada 1 parselde bulunan Pınarbaşı Turistik Tesisleri 5 (Beş) yıl süre ile (0l .06.2024-31.05.2029) kiraya verilmek üzere 30.05.2024 tarihinde aşağıdaki listede belirtildiği şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.


İlan Görselleri